Prezentare generală

Programul MODEL EUROPEAN PARLIAMENT a fost fondat în urmă cu aproximativ 50 de ani de fundația olandeză cu același nume . Programul și-a propus încă de la început să reunească tineri din statele membre ale Uniunii Europene pentru a simula pe parcursul unei săptămâni ședințele din cadrul Comisiilor și din cadrul Adunării Generale,procedurile, activitățile ,cutumele din Parlamentul European.Proiectul face parte din Calendarul Activităților Extrașcolare la nivel Național conform Anexa 1 la OMEC nr. 5.597/2019,poziția 203 cu titlul Proiect educational, simpozion și workshop ,,Educatie pentru cetatenie democratica – Model European Parliament” dar și din CALENDARUL OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE INTERNAŢIONALE DESFĂȘURATE ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN STRĂINĂTATE LA CARE PARTICIPĂ ELEVI ROMÂNI ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020,Categoria competiții desfășurate la nivel european sau regional,poziția 28 ca singura Activitate educativă la acest nivel.

Pe scurt MODEL EUROPEAN PARLIAMENT este un loc pentru exprimarea ideilor tinerilor,un Forum al democrației pentru tineri ,un spațiu al parlamentarismului European,un loc unde se formează și învață factorii decizionali de mâine ai Uniunii Europene și nu în ultimă instanță un loc unde TINERII TREBUIE SĂ FIE,SĂ SE EXPRIME,SĂ SE FORMEZE în spiritul valorilor Uniunii Europene și al democrației participative.

În prezent MEP Europe este o organizație nonguvernamentală înregistrată juridic în Regatul Spaniei ,constituit legal cu filiale în toate statele membre ale UE dar și în state candidate la UE precum și state partenere ale UE. În acest mod MEP Europe are 35 de filiale,care au rolul de organizații naționale ale MEP conduse de Directori ca membri fondatori ai MEP Europe,semnatari ai statutului înregistrat al organizației nonguvernamentale.

Activitățile programului se structurează pe 4 regiuni ale Europei după cum urmează:Regiunea de la Marea Baltică, Regiunea Europa Centrală și de Sud Est,Regiunea Mării Mediterane ,Regiunea de Vest .

Programul MODEL EUROPEAN PARLIAMENT organizează 2 sesiuni internaționale pe an calendaristic și 1 sesiune regională la inițiativa regiunilor și a țărilor membre ale acestuia.Conform statutului Directorii MEP din fiecare stat au drepturi depline și autonomie în organizarea sesiunilor naționale,participarea,selecția,pregătirea tinerilor pentru sesiunile regionale și cele internaționale.

În România Directorul  MEP este președintele Asociației Civilizations Partnership ,organizație care deține exclusivitatea activităților programului pentru țara noastră atât în ceea ce privește selecția ,pregătirea și reprezentarea României în cadrul sesiunilor internaționale și regionale cât și în privința dezvoltării rețelei MEP în țara noastră.

Pentru Asociația Civilizations’ Partnership acest program este considerat a fi cel mai bun pentru deschiderea tinerilor spre problematica complexă a Uniunii Europene și de asemenea programul, prin care tinerii sunt educați pe această componentă a diplomației parlamentare. Participarea tinerilor în cadrul activităților la nivel internațional și regional dezvoltă și cultivă în același timp SPIRITUL NAȚIONAL ,exersează modul de reprezentare a României la nivel regional și internațional. Aflați în mijlocul problematicii deosebit de dificile ,a provocărilor lumii contemporane tinerii participanți din cadrul organizației noastre au putut să își dovedească calitățile de buni negociatori,de vorbitori de limbi străine,de echilibru și stapânire de sine ,să pună în practică conceptele deprinse în cadrul trainigurilor organizate pe niveluri de inițiere ale organizației noastre,au avut prilejul de a culege,stoca și utiliza informații și contrainformații ,au cules date și au constituit baze de date cu participanții din toate statele membre ale programului,au stabilit relații ,au construit rețele informative.

MEP România a organizat Prima Sesiune Regională pentru Europa Centrală și de Sud Est la București .Modelul dat de noi a constituit rețeta de succes pentru toate celelate regiuni ,unde nu se organizase nicio sesiune regională adică Regiunea Mării Mediterane,Regiunea Vest,Regiunea Europa Centrală și de Sud Est.

Dincolo de toate tinerii participanți la toate  sesiunile MEP au lucrat în echipe mixte din mai multe state și au legat prietenii durabile ,au socializat ,au avut o experiență de neuitat .Recrutarea ,selecția tinerilor pentru a participa la activitățile acestui program se face începând cu grupa II de pregătire din cadrul trainigurilor organizate de noi.Dacă vorbiți limba engleză fluent ,dacă aveți dorința și voința de a reprezenta cu onoare și cinste România ,dacă doriți să îmbrățișați o carieră diplomatică la nivelul UE vă așteptăm cu drag și în cadrul MEP ROMÂNIA.

Director MEP ROMÂNIA

Prof.Victor Drujinin